Bovenop de landelijke financiële steunmaatregelen heeft ook de gemeente Hardenberg een aantal steunmaatregelen genomen.

Belastingen

De gemeente biedt ondernemers in de knel de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen, inclusief toeristenbelasting, gespreid of uitgesteld te betalen. BIZ-belasting In het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen ondernemers een BIZ-bijdrage. Deze ondernemers worden door de corona-maatregelen hard getroffen. De gemeente biedt vanaf nu 50% korting voor iedere ondernemer die dit aanvraagt. Het enige wat de gemeente Hardenberg vraagt, is om online een aanvraagformulier in te vullen. Daarnaast roept de gemeente nadrukkelijk op om deze korting niet aan te vragen, als je als ondernemer geen verlies draait door de coronacrisis. 

Sneller betalen

De gemeente gaat sneller de inkoopfacturen betalen. Binnen 14 dagen. Dit draagt bij aan de liquiditeit van derden. Evenementensubsidie Momenteel worden in Hardenberg vanwege de coronamaatregelen veel evenementen afgelast. Normaal wordt de subsidie teruggevorderd als een evenement wordt afgelast. De gemeente realiseert zich dat organisatoren vaak al veel tijd en soms ook geld in het afgelaste evenement hebben geïnvesteerd. Daarom hoeven voorbereidingskosten die uit de subsidie zijn betaald niet te worden terugbetaald. Ook worden de leges terugbetaald. Tijdelijke standplaats Vanwege de landelijke maatregelen waarbij horecaondernemers de deuren hebben moeten sluiten, krijgen de mogelijkheid om een tijdelijke standplaats in te richten. 

Huuruitstel 

Bedrijven, zzp'ers en een aantal (sport)verenigingen en stichtingen die een ruimte huren in een gebouw dat van de gemeente Hardenberg is, krijgen huuruitstel. De huur van gebouwen, gronden en parkeerplaatsen worden in de maanden april en mei 2020 niet gefactureerd. Mochten de maatregelen van de overheid verlengd worden, kan deze regeling ook worden verlengd. 

TOZO-regeling 

De Tozo is één van de regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers inkomensondersteuning te bieden. Hiermee kunnen ze in hun levensonderhoud blijven voorzien. De Tozo wordt sneller afgehandeld en uitgekeerd door de gemeente Hardenberg. Ondernemers, die door de coronacrisis met hun bedrijf in de probleem zijn gekomen, kunnen online een aanvraag voor de Tozo indienen bij het RBZ Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/coronavirus.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen