Op deze maatschappelijke beursvloer komen vraag en aanbod van mensen en middelen op een leuke en constructieve manier bij elkaar. De Beursvloer is een gezamenlijk initiatief van De Stuw, de Hardenbergse Uitdaging en de gemeente Hardenberg. Op de beursvloer worden bedrijven die graag iets willen betekenen voor de Hardenbergse samenleving gekoppeld aan verenigingen of stichtingen met een hulpvraag. Dit kan gaan om expertise, materialen, faciliteiten of mankracht. De vereniging of stichting levert op haar beurt een creatieve, ludiek of gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een match waar beide partijen baat bij hebben.

Beproefd concept
De voorgaande edities waren allemaal erg succesvol. In 2020 werden tijdens de Hardenbergse in korte tijd veel maatschappelijke vragen opgelost. Er werden meer dan 100 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van ruim 92 duizend euro.

Programma
De Hardenbergse Beursvloer 2022 begint op 15 juni met een diner, waar de eerste contacten al kunnen worden gelegd. Als de gong klinkt, gaat de Beursvloer 2022 van start. De deelnemers hebben een uur de tijd om hun match te realiseren. Aan het einde van de avond zal er onder de aanwezigen ook een prijs worden verloot. In een ongedwongen sfeer worden de matches gerealiseerd. Dit wordt door de notaris en accountant nog eens bekrachtigt.

Aanmelden
Verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de hele gemeente Hardenberg kunnen zich opgeven en deelnemen. Deelname is gratis. Voor meer informatie en opgave: www.beursvloerhardenberg2022.nl 

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen