Houdt jouw onderneming zich bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Of met het verlengen van de levensduur van onderdelen en producten? Of met het ontwikkelen van nieuwe producten of productiesystemen die mogelijk zijn zonder natuurlijke grondstoffen te gebruiken? Dan ben jij wellicht de nieuwe winnaar van de Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle!

Deze wordt uitgereikt op 7 april door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de Provincie Overijssel) en Trudy Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle. 

Meld je aan vóór 5 februari aan via https://dorz.nl/aanmelden/ en krijg het een podium voor jouw onderneming en inspireer daarmee andere bedrijven.


Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen