Kickstart tijdens Worldcafé IQ BLVD

De IQ BLVD is de plek waar slimmere, snellere en duurzamere productie van en voor hoogwaardige maakbedrijven ontstaat. Tijdens het Worldcafé op dinsdag 12 oktober is er gezamenlijk een kickstart gemaakt van dé innovatiehotspot. Met ondernemers, overheid en onderwijs zijn vernieuwde projecten bedacht op het gebied van Human Capital (talent in de regio), digitaliseren & productietechnologie en is er input opgehaald voor de marketing & branding van de IQ BLVD.

In de IQ BLVD werken talenten, kennis- en onderwijsinstellingen, partners en overheden samen aan concrete innovatievraagstukken. Het wordt een dynamische plek, waar alles samenkomt en samenwerking loont. Tijdens het Worldcafé bij Intergas Coevorden waren zo’n 60 genodigden aanwezig. “Er is inhoudelijk een mooie start gemaakt”, aldus Peter Cool. “We hebben geïnventariseerd welke behoeften er zijn. Het was bijzonder dat er zo veel grote en kleine bedrijven en organisaties aanwezig waren. Hierdoor kwam de behoefte goed naar voren. De komende tijd wordt deze omgezet in concrete projecten die de bedrijven en daarmee de regio sterker gaan maken.”

Drie tafels met experts
Marjolein de Gelder van Dion was (mede-)begeleider van de HR-tafel. De regio staat te springen om technische talenten. Dit is één van de grootste uitdagingen voor de maakbedrijven. Er zijn projecten ontstaan om talenten te binden en boeien aan de regio. Robin Burghard van BOOST Smart Industry begeleidde mede de tafel over de Smart Industries. Technologie kan de regio namelijk helpen nog slimmer te produceren, tijdens het Worldcafé zijn er kansen benoemd om de komende jaren te gaan verzilveren. Leone Wiersma van RUIM was (mede-)begeleider van de Marketing/Regiobrandingtafel, tijdens deze tafel is scherpte ontstaan over wat de IQ BLVD als merk is en hoe de regio zich kan profileren als hoogwaardige maakregio met de prachtige innovatieve bedrijven én de plek waar talent zich thuis voelt en loopbaanperspectief heeft.

IQ BLVD: innovatiehotspot, waar samenwerken loont
De IQ BLVD is in 2030 dé innovatiehotspot. Deze ambitie wil Hardenberg waarmaken door vol in te zetten op Talent in de regio, Smart Industry en Ondernemerschap en innovatie. De regio Drenthe, Twente en Zwolle is al jaren een belangrijke speler als het gaat om robotisering en technologisering. Niet voor niets zijn er veel toonaangevende grote bedrijven hier gevestigd. Met de krachtige maak- en hightechindustrie die de regio al jarenlang kenmerkt, de gezamenlijke aanpak en de noodzaak om met voldoende arbeidskrachten klaar te staan voor de toekomst, is dit plan ontstaan.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
De IQ BLVD krijgt hiervoor een bijdrage van drie miljoen euro uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de brede welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen