De provincie Overijssel is trots op het platteland en wil de kwaliteit ervan in stand houden én versterken. Bewoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. De provincie moedigt daarom ook aan om na te denken over hoe ze ook in de toekomst prettig kunnen blijven wonen en werken. Denk hierbij aan initiatieven voor het in standhouden van (zorg)voorzieningen, mobiliteit, ontmoetingsplekken, woningaanbod voor jong en oud, robuuste natuur en nog veel meer. Om de leefbaarheid op het platteland verder te versterken, opent de provincie op 1 maart de tweede regeling 'Leefbaar Platteland' en biedt zo een financiële steun in de rug. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar.

Goede voorbeelden
Heb je als vereniging, stichting, kerk of bedrijf een samenhangend toekomstplan voor je dorp, dan kun je vanaf 1 maart gebruik maken van de nieuwe regeling Leefbaar Platteland. Deze biedt een extra impuls om het plan of een initiatief uit het plan daadwerkelijk waar te maken. Voorbeelden van lokale kracht die met ondersteuning van de provincie aan de slag gaan zijn 'Buren aan de IJssel' met hun dorpsvisie voor Herxen, het dorp Overdinkel dat een voormalige pastorie ombouwt tot gezondheidscentrum, dorpsraad Fleringen die zich bezint op de toekomst van hun maatschappelijk vastgoed en Plaatselijk Belang Lettele die er met hun dorpsplan voor pleit een Kulturhus op te zetten.

Maak je plannen waar 
Juist in deze tijd worden we ons extra bewust van het belang van ruimte om te leven, gezondheid en een sterk sociaal netwerk. Het platteland heeft daarvoor goede troeven in handen. De subsidieregeling biedt goede mogelijkheden om dit te behouden en te versterken. Lees hier meer over de subsidieregeling en de mogelijkheden. Heb je als ondernemer vragen over deze subsidieregeling of wil je hierover sparren? Neem dan contact op met een van de adviseurs van het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Zij helpen je graag verder.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen