De provincie Overijssel voegt een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-voucher. De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen komen in aanmerking.

Investeer in de toekomst
Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Overijsselse economie. Digitalisering is een must om als bedrijf of organisatie te kunnen voortbestaan en groeien. Innovaties zijn nodig om mee te gaan in de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en het bieden van een aantrekkelijke leefomgeving door onder meer een veerkrachtige culturele sector. Daar hoort uiteraard voldoende en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt ondernemers uit om te investeren in hun toekomst. Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij financieel een flinke zet in de rug.

Waar kun je de MKB-voucher voor gebruiken
Voorbeelden van projecten die kunnen worden ondersteund:
De MKB Voucher komt in de plaats van een aantal succesvolle bestaande regelingen zoals de digitaliseringsvoucher, de innovatievoucher, de smart-industryvoucher en de Agro&Food Kennisvoucher. Daarnaast stimuleert de provincie via de nieuwe regeling doelen op gebied van retail, cultuur en human capital (scholing).

Financiele bijdrage per activiteit
Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:
Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Voor de sectoren retail, gastvrijheid en cultuur/maatschappelijk wordt maximaal 80% van de scholingskosten vergoed. Er is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar. 

Hulp of advies nodig?
Maak gebruik van deze MKB-voucher om ook in de toekomst succesvol te zijn met je bedrijf! Weet je niet precies hoe? Neem dan contact op met een van de adviseurs van het Ondernemershuis voor het Vechtdal, zij helpen je graag verder. Doe dit op tijd, want dergelijke regelingen zijn vaak snel vol.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen