Gezamenlijke R&D ontwikkeling


Voor continuïteit in je onderneming en voor een goede sterke economische regio is het belangrijk dat bedrijven zich blijven ontwikkelen op het gebied van kennis en innovaties. Voor bedrijven in de maakindustrie zijn R&D-thema’s als 24/7 manarme productie (smart industry), robotisering, digitalisering en het verduurzamen van het productieproces (circulariteit/co2 prestatieladder) belangrijk. Ook zijn er op dit moment uitdagingen met de levering van materialen. Wanneer je als bedrijf samen met andere bedrijven nadenkt over nieuwe oplossingen vergroot je niet alleen je eigen ontwikkelkracht, maar ook die van de regio.


Gezamenlijke R&D ontwikkeling

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal, Dutch Tech Zone en de ondernemersverenigingen helpen hierbij en organiseren de mogelijkheid om gezamenlijk R&D vraagstukken op te lossen. Wij brengen je in contact met de juiste samenwerkingspartner en/of leverancier en begeleiden je bij het verkrijgen van de subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze subsidie, die innovatie bij het midden- en kleinbedrijf stimuleert, kan het proces versnellen en je R&D-kracht vergroten.


Aanmelden 

Heb je interesse om hieraan deel te nemen, meld je dan aan bij het bestuur van je ondernemersvereniging of bij Stendert de Vries van het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Aanmelden kan via stendert@ondernemershuisvechtdal.nl of door te bellen naar 0523-301001.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen