Vandaag formele start

IQ BLVD maakt maakindustrie toekomstbestendig

Een slimme, innovatieve en aantrekkelijke technologieregio, dat is het streven van de nieuwe IQ BLVD. Hét kennis- en innovatiecentrum is vandaag officieel opgericht. Deze IQ BLVD is de plek waar ondernemers hun krachten gaan bundelen rondom innovatie en ondernemerschap. Deze innovatiehotspot is noodzakelijk om de krachtige positie van de maakindustrie vast te houden en om over voldoende arbeidskrachten te beschikken met de juiste opleiding en het juiste kennisniveau.De eerste formele stappen voor de IQ BLVD zijn vandaag gezet. Namens de groep van zo’n 20 ondernemers zijn er vandaag de drie bestuursleden; Peter Cool van Intergas, Frank Wiersma van Itter en Henk Kieft van Masévon die mochten tekenen voor de officiële oprichting. Op 14 juli 2021 passeerde de akte bij Notariskantoor Vechtstede. De komende tijd wordt er verder gebouwd aan de organisatie van de IQ BLVD. Het streven is om in september/oktober de organisatie te hebben staan en de deuren van het opstartende innovatiecentrum te openen.
Innovatiehotspot, waar samenwerken loontDe IQ BLVD is in 2030 dé innovatiehotspot. Deze ambitie wil Hardenberg waarmaken door vol in te zetten op Talent in de regio, Smart Industry en Ondernemerschap en innovatie. De regio Drenthe, Twente en Zwolle is al jaren een belangrijke speler als het gaat om robotisering en technologisering. Niet voor niets zijn er veel toonaangevende grote bedrijven hier gevestigd. Met de krachtige maak- en hightechindustrie die de regio al jarenlang kenmerkt, de gezamenlijke aanpak en de noodzaak om met voldoende arbeidskrachten klaar te staan voor de toekomst, is dit plan ontstaan. De IQ BLVD is de plek waar slimmere, snellere en duurzamere productie van en voor hoogwaardige maakbedrijven ontstaat. Talenten, kennis- en onderwijsinstellingen, partners en overheden werken samen aan concrete innovatievraagstukken. Het is straks een dynamische plek, waar alles samenkomt en samenwerking loont.
ToekomstproofDe regio staat te springen om technische talenten. Dit is één van de grootste uitdagingen voor de maakbedrijven. Met maatwerkopleidingen en onderzoek is de IQ BLVD ook een plek om te leren en te ontwikkelen. Er wordt geïnvesteerd in talenten door open innovatie, korte lijnen en wederzijds vertrouwen. Dit is een unieke vorm en daarmee hoopt de IQ BLVD talenten te werven en binden.
Bouwen aan de organisatieDe IQ BLVD zoekt nog personen die mee willen bouwen aan deze organisatie en daarmee de maakregio. Er staan nog twee vacatures die open waar men nog op kan reageren, de kartrekker/innovatieadviseur Smart Industry en coördinator Talent in de regio. Meer informatie staat op www.iqblvd.nl .

Regio Deal Zuid- en Oost-DrentheDe IQ BLVD krijgt hiervoor een bijdrage van drie miljoen euro uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen