Met de Voucherregeling Thuiswerkplan biedt de provincie Overijssel werkgevers de mogelijkheid om een externe deskundige in te zetten en een thuiswerkplan post-corona te laten maken. De afgelopen maanden hebben medewerkers massaal ervaring opgedaan met thuiswerken. Resultaat was dat er niet of nauwelijks files waren en de CO2 uitstoot van het verkeer sterk afnam. 

De werkgeversaanpak Overijssel stimuleert slimme, duurzame en veilig mobiliteit bij werkgevers in Overijssel. Doelgroep zijn met name de 800 werkgevers in Overijssel die meer dan 100 medewerkers hebben. We zien dat veel gemeenten ook belangrijke grote werkgevers zijn in Overijssel. We willen hen uitdagen om koploper te zijn in duurzaam en modern mobiliteitsbeleid dat aanslaat bij de flexibele, duurzame en vitale samenleving die we willen zijn. 

Het huidige massaal thuiswerken biedt ook voor de gemeenten kansen om het gewenste gedrag na de covid-19 periode vast te houden. We willen daarom de gemeenten als werkgever informeren over de mogelijkheid om hun medewerkers ook na de coronatijd structureel geregeld te laten thuiswerken en hiermee tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit. Door Covid-19 ligt onze aanpak nu sterk op het vasthouden van goed gedrag; meer thuiswerken, meer fietsen, meer verspreid naar het werk. Dat sluit aan bij het Duurzaam Mobiliteitsprotocol.

 De provinciale projectorganisaties Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel hebben dit protocol verspreid onder Overijsselse werkgevers en bestaat uit drie uitgangspunten: 

1. We werken zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan 

2. Tot 15 km kilometer woon werkafstand reizen we op actieve wijze 

3. Boven de 15 km reizen we zoveel mogelijk buiten de spits 

Waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, willen we stimuleren om medewerkers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken. Daarom bieden we met de Voucherregeling werkgevers financiële ondersteuning bij het opstellen van een thuiswerkplan post-corona. 

De Vouchervergoeding is gestaffeld: 

 50-100 medewerkers € 3.000 

 101-250 medewerkers € 3.500

  > 250 medewerkers € 4.000 

N.B. Werkgevers met minder dan 50 medewerkers komen niet voor de voucherregeling in aanmerking. Na toekenning van de vergoeding mogen werkgevers zelf de externe deskundige kiezen die het thuiswerkplan maakt. De voucher bevat een aantal zaken die minimaal in het thuiswerkplan moeten worden opgenomen.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen