Ondernemen in Hardenberg

Van Landbouw naar Argibusiness. 

Hardenberg is een van de grotere plattelandsgemeente in Nederland. De landbouw is hier met recht een sector van economische betekenis. Dit blijkt uit de cijfers: de landbouw was in 2012 goed voor 8% van de banen in de regio. Toch is er reden tot zorg omdat de werkgelegenheid sinds 2005 met 10% is gedaald. Daarnaast komen er nogal wat ontwikkelingen op de landbouw af. De sector is volop in beweging. De regio is vooral sterk als producent. Toelevering en verwerking vindt minder plaats. Het is van belang het economisch potentieel van de regio Hardenberg als landbouwcentrum op zijn minst te behouden en te streven naar een hogere toegevoegde waarde voor de sector. Dit kan onder meer door meer focus te leggen op agro-business. 

Naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie Hardenberg

De regio Hardenberg is van oudsher goed in dingen maken. Dit blijkt uit de cijfers: de maakindustrie was in 2012 goed voor ruim 14% van de banen in de regio. Toch is er reden tot zorg: in 2005 was dit nog 16%. Het aantal bedrijven is stabiel gebleven. Het kan dus beter en wellicht ook met meer focus op innovatie. Op deze manier kan het economisch potentieel van de regio Hardenberg als maakregio op zijn minst behouden blijven en nog verder worden uitgebouwd. Daarvoor zijn er volop mogelijkheden.

Ontdek, beleef en geniet

Met zijn Vecht en Reestdal en het groene buitengebied heeft de regio Hardenberg sterke troeven in handen. Het is een regio waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. De regio kan zich meten met andere regio’s maar is minder bekend bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen. De vrijetijdseconomie is goed voor 1.600 banen (8% van de banen) in 2012. Het aantal aan toerisme gerelateerde banen is overigens veel groter.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen