Goed onderwijs is onmisbaar voor de economische ontwikkeling van Hardenberg. Bedrijven in de maakindustrie, toerisme, zorg en landbouw zijn gebaat bij goed onderwijs en mensen die opgeleid worden in de Hardenbergstijl waarin gewoon doen centraal staat. Onderwijs innoveert het bedrijfsleven door jong talent. Een compacte en sterke gemeenschap als die van Hardenberg zorgt ook voor een sterke relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Vechtdal Projecten 

Dé plek voor ondernemers met de verbinding naar het onderwijs. 


Projecten en opdrachten kunnen hier ingebracht worden. Bij de juiste match gaan studenten voor u aan de slag. Met het werken aan echte opdrachten kunt u deze studenten een boeiende leeromgeving bieden. Hierdoor wordt de binding van jong talent met de regio versterkt en de aansluiting op de arbeidsmarkt vergoot. In de vakoverstijgende samenwerking komen de mooiste ideeën en oplossingen tot stand. De projecten worden uitgevoerd door studenten van het Cibap, Deltion College, Saxion, Stenden en Windesheim en waar nodig nog andere scholen in de regio. Zij worden hierin begeleid door professionals van de verschillende scholen. Daardoor kan voor vrijwel alle opdrachten uit de verschillende sectoren een passende match gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan (markt)onderzoek, communicatie, organisatie van evenementen, concept/productontwikkeling, vormgeving en bijdrage aan innovaties.
Het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Vechtdal Projecten werken hierin goed samen. 

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen