In 2019 is de werkgelegenheid in de gemeente Hardenberg wederom fors toegenomen. Met zo’n 600 nieuwe arbeidsplaatsen is er in 2019 een stijging van 2,2%. Ook is de werkloosheid ondertussen afgenomen van 3,2% naar 2,7% in 2019. Door de recente groei steeg de werkgelegenheid in de gemeente naar recordhoogte. De werkloosheid was nog niet eerder zo laag. Hardenberg doet het daarmee beter dan het provinciale gemiddelde. De groei in de provincie bedroeg 2%. 
De werkgelegenheid is in de volle breedte gegroeid. Uit cijfers van het provinciale werkgelegenheidsregister Biro. Er is een groot aantal sectoren waar het aantal arbeidsplaatsen groeide, bijvoorbeeld in de bouw, de landbouw, de zorg en in de transportsector. De werkgelegenheid groeide sneller, dan dat de werkloosheid daalde. Dat betekende dat de werkgevers in Hardenberg in toenemende mate werkgelegenheid bieden aan mensen van buiten de gemeente. En daarmee wordt Hardenberg steeds belangrijker voor de inwoners van omliggende regio’s. In totaal telde Hardenberg in 2019 26.830 arbeidsplaatsen.

Extra inzet

De gemeente Hardenberg zet ook de komende jaren extra in op het versterken van de economie. Met haar economisch beleid, met haar ruimtelijk en woonbeleid, haar sociaal beleid, het cultuurbeleid en het mobiliteitsbeleid. Al deze zaken dragen bij aan een florerende toekomstbestendige economie en een duurzame groei. Met de inzet van onze ondernemers, het onderwijs en de gemeente helpt Hardenberg de Dutch Techzone bij het realiseren van groei en de Regio Zwolle om haar ambitie om de vierde topregio van Nederland te worden, te verwezenlijken. De bruisende economie én de streekfunctie waar maar liefst 200.000 mensen uit de regio gebruik van maken, is de gemeente aantrekkelijk om te werken, wonen en recreëren.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen