Voor veel bedrijven liggen hier mogelijkheden om de jaaromzet te verhogen. In samenwerking met Platform Gastvrij Hardenberg werkt het Ondernemershuis voor het Vechtdal aan het opzetten van een concrete en meerjarige actieagenda, waarin seizoensverlenging als thema is opgenomen.

Seizoensverlenging betekent dat je probeert om buiten het ‘seizoen’ ook nog een hoge bezetting te halen. Voor veel regio’s en vrijetijdsbedrijven is dit nog een toekomstdroom. Maar in de regio Hardenberg komt die droom steeds dichterbij. Want in samenwerking met Platform Gastvrij Hardenberg werkt het Ondernemershuis voor het Vechtdal aan het opzetten van een concrete en meerjarige actieagenda. Daarbij fungeert het Ondernemershuis van het Vechtdal als projectleider en samen met Leisure Link en MarketingOost halen ze input op bij ondernemers, organiseren workshops en stellen een actie-agenda op. In deze blog vertelt Anieke van Wijnen – Ondernemershuisadviseur Vrijetijdseconomie – je over het belang van seizoensverlenging en geeft ze tips om aan de slag te gaan.

Waarom is seizoensverlenging zo belangrijk?

Seizoensverlenging, of beter gezegd; seizoensversterking, is interessant voor elke recreatieondernemer en voor veel bedrijven liggen hier nog mogelijkheden om de jaaromzet te verhogen. Het Platform Gastvrij Hardenberg heeft seizoensverlenging als thema opgenomen in de meerjarige agenda voor toeristische ontwikkeling en vermarkting. Het platform geeft vorm en inhoud aan de lange termijnvisie met als doel het versterken van de economische waarde van de regio. Daarbij zoeken we ook nadrukkelijke samenwerking met bijvoorbeeld retail. Want als er een gezamenlijke aanpak is, dan zorgen we er samen voor dat er meer reuring is in de laagseizoenen. Met andere woorden; door samen de schouders er onder te zetten, zorgen we voor een aantrekkelijker gebied en passend aanbod.

Toekomstvisie van een ondernemer

Mariska Eshuis, eigenaar van Kampeerdorp de Zandstuve, deelt met ons haar visie op seizoensverlenging: ‘We zien dat consumentbehoeften steeds veranderen en dat heeft impact op de vrijetijdsbesteding. Daarnaast warmt de aarde op waardoor seizoenen in de toekomst steeds langer worden. En tot slot staan we als sector voor de enorme uitdaging om goed personeel te vinden en te behouden. Door met elkaar in te zetten op seizoensverlenging kunnen we samen een jaarrond aanbod creëren voor de gasten van morgen en tegelijkertijd aantrekkelijker zijn voor onze medewerkers. Op deze manier zorgen we dat we toekomstbestendig zijn. Tip: ga aan de slag met je eigen visie en aanbod!’

Tips om met seizoensverlenging aan de slag te gaan

Hoe val je als bedrijf op en hoe kun je het meeste halen uit het laagseizoen? Wij geven je 3 tips hoe je het toeristisch seizoen kunt verlengen.

1. Breng je potentiële markt in kaart
Welke doelgroepen zijn voor jou interessant om in het laagseizoen aan te trekken? Verdiep je in de wensen en behoeften van je gast en pas je aanbod en communicatie hierop aan.

2. Ontwikkel relevante online content
Als je het seizoen op wilt rekken dan is marketing een belangrijke tool. Maak daarom passende content, deel je inspiratie en zet in op campagnes en advertising om bijvoorbeeld de zakelijke markt te bereiken via social media.

3. Aan de slag met aanbodontwikkeling
Ken je de wensen en behoeften van jouw potentiële doelgroep? Sluit jouw aanbod aan op die vraag of is het nodig om in te zetten op nieuw, winterhard aanbod, slechtweervoorzieningen of nieuwe samenwerkingsvormen? Neem je business onder de loep en zet in op product-marktcombinaties die passen bij jouw doelgroep!

Samen sparren?

Heb je hulp nodig bij het maken van vervolgstappen of wil je daar graag over sparren? Het Ondernemershuis voor het Vechtdal denkt kosteloos met je mee, verbindt je aan de juiste partijen en helpt je om te komen tot realisatie. Neem daarvoor contact op met Anieke van Wijnen via 06-30998767 of anieke@ondernemershuisvechtdal.nl