De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Maar we hebben goed nieuws: je hoeft er niets mee te doen! Dat is natuurlijk niet helemaal waar, als ondernemer ga je te maken krijgen met de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving.

Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed als je je inleest en je voorbereidt. Meer informatie over de omgevingswet staat op www.hardenberg.nl/omgevingswet. Ook wordt er vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers over de Wet Kwaliteitsborging. Hier hoor je binnenkort meer over.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden
Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel: kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.

Algemene regels
De algemene regels waaraan je bedrijf moet voldoen vind je in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of je voor een (milieubelastende) activiteit een melding moet doen. Behalve in het Bal staan er ook regels over vergunnings- en meldingsplichten en algemene regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente.

Als je wel iets verandert
Als je plannen hebt voor je bedrijf, zoals uitbreiding, of een verbouwing, die gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering, moet je controleren welke vergunningen je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Hiervoor is een handig hulpmiddel ontwikkeld: de vergunningchecker in het Omgevingsloket.

Naast een check op je vergunningen ben je als ondernemer ook verplicht na te gaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (het eerder genoemde Bal), het omgevingsplan van de gemeente, de waterschapsverordening en of de provinciale verordening. Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket.

Kijk voor meer informatie op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/c/bedrijven/

Aan de slag met de Omgevingswet
Meer informatie is na te lezen op de website van aan de slag met de Omgevingswet. Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt kun je ook terecht bij je gemeente, waterschap, provincie of omgevingsdienst (voor bedrijfsinitiatieven).