In 2020-2021 heeft MKB-Nederland voor de zesde keer de tweejaarlijkse verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland georganiseerd. Het onderzoek dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid.

Alle gemeenten worden onderzocht en krijgen een plek op de ranglijst en de gemeente Hardenberg heeft de mooie 21ste plek in de top 100 behaald.

Onderzoek naar lokaal vestigingsklimaat
Met de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente onderzoekt MKB-Nederland het lokale vestigingsklimaat, waarbij het onderzoek op vier pijlers berust: 

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente 

2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente 

3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf 

4. Gevoelswaarde lokale lasten.

Naast het lokale vestigingsklimaat werd in deze editie ook ingegaan op de dienstverlening van de gemeenten tijdens de coronacrisis. Hoe hebben ondernemers deze gewaardeerd?

Verkiezing als prikkel voor gemeentebesturen
Voor het onderzoek hebben bijna 20.000 ondernemers, verspreid over alle gemeenten, zich uitgesproken over hun gemeente. MKB-Nederland wil dat van deze verkiezing een prikkel uitgaat naar gemeentebesturen om het mkb-beleid onder de loep te houden. De gemeente Rijssen-Holten is voor de derde keer op rij de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland geworden.

Meer informatie over de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland