Om de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie te versterken en te blijven groeien, is innovatie van groot belang. Een goed voorbeeld van zo’n innovatiecluster bevindt zich in de regio Hardenberg, waar bedrijven samenwerken aan vernieuwingen in de maakindustrie.

“Hier bundelen we krachten rondom allerlei innovatievraagstukken. Een toegevoegde waarde voor elk maakbedrijf”, aldus directeur Mireille Kinket. Over samenwerken zegt ze: In je eentje kun je snel gaan, samen kom je verder. Daarom delen we kennis. We doen dat in leerkringen. Verdiep je in thema’s als werkgeverschap, innovatie en ondernemerschap of Smart Industry. 

Het innovatiecluster in de maakindustrie is ontstaan vanuit de wens van bedrijven om hun innovatiekracht te vergroten en samen te werken aan nieuwe technologieën en producten. Het cluster is ontstaan vanuit de samenwerking in de stichting IQ BLVD, die als doel heeft om innovatieve ondernemers te ondersteunen en te stimuleren. Het cluster is mede ontstaan door een bijdrage van de  Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

“Van IQ BLVD word je als maakbedrijf beter. We bundelen hier krachten en kennis, ontwikkelen onszelf binnen actuele thema’s zoals innovatie en werkgeverschap en leren van experts en van elkaar. Samen bepalen we de agenda, delen we de inzet van specialisten en kennis. Sluit je aan bij de IQ BLVD community en bouw mee!” 

IQ BLVD vertegenwoordigd een grote groep bedrijven in de maakindustrie een zogenaamd bedrijvencluster. Deze bedrijven werken samen aan innovatie, digitalisering en de toepassing van slimmere procestechnologieën. De cobotpool is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Een cobot is een eenvoudig te programmeren robot waarmee je, dankzij vele sensoren, veilig samen kunt werken. De cobot kan bijvoorbeeld worden ingezet binnen een productielijn voor steeds herhalende taken, of jou assisteren met taken waarbij een extra hand handig zou zijn. 

IQ BLVD zoekt nu voor de cobotpool MBO studenten die een opleiding volgen in de mechatronica, werktuigbouwkunde of een andere aanverwante studierichting. Tijdens de stageperiode gaan de studenten binnen enkele bedrijven aan de gang met een inventarisatie en een haalbaarheidsonderzoek. Dit doen de studenten samen met medewerkers van de bedrijven. Maar ze zijn zelf daadwerkelijk verantwoordelijk voor het implementeren van een cobot binnen de productielijn. Het echte werk dus! 

De bedrijven die bij IQ BLVD zijn aangesloten bevinden zich in het gebied tussen Emmen, Hoogeveen, Zwolle en Almelo. Het kantoor van IQ BLVD staat in Hardenberg