Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land, waaronder de Hardenbergse Uitdaging, vormen ze het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen zij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen.

Waarmee ondersteunen ze stichtingen en verenigingen?
Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitwerking komt niet altijd van de grond. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is. In dat geval kunnen maatschappelijke organisaties bij de Hardenbergse Uitdaging een aanvraag indienen voor materialen, menskracht of middelen. Vervolgens kijkt de Hardenbergse Uitdaging, samen met de bedrijven uit het netwerk, hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken ze van een match.

Wat hebben ze te bieden voor ondernemers en bedrijven?
Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt steeds belangrijker. De Hardenbergse Uitdating stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Je kunt er als bedrijf of ondernemer voor kiezen om deel te nemen aan een specifiek project, om overtollige materialen aan te bieden via de digitale Spullenbank, of om kennis/kunde of extra handjes te bieden. Maar je kunt ook deelnemen in de Matchgroep of het Bestuur, of founder of vriend van de Hardenbergse Uitdaging worden. Daarmee draag je als ondernemer bij aan een mooiere samenleving en toon je maatschappelijke betrokkenheid.

Wat doet de Hardenbergse Uitdaging precies?
In de afgelopen jaar heeft de Hardenbergse Uitdaging al heel veel mooie matches kunnen maken en daarmee meer dan 30 verenigingen en stichtingen uit de hele gemeente Hardenberg blij kunnen maken. Dat doen ze via de speciale Matchgroep en ook door middel van de Maatschappelijke Beursvloer, als terugkerend groot match-event. Verder is er nog een Spullenbank om overtollige goederen een nieuwe bestemming te geven, de Kennisbank waarin ervaring, kunde en kennis beschikbaar worden gesteld en zelfs een Cadeautjesbank om kleine spulletjes in te zamelen die als cadeautjes mogen dienen.

Nieuwsgierig geworden?
Wil je meer informatie of heb je de Hardenbergse Uitdaging iets te bieden? Ga dan naar http://hardenbergseuitdaging.nl of neem direct contact op met Henny Zomer, manager van de Hardenbergse Uitdaging: 06 – 23 44 71 10.