De Ondernemerskring BBNH behartigt de belangen van de ondernemers, met de focus op het parkmanagement van de bedrijventerreinen Bruchterweg, Boschkamp en Nieuwe Haven. De bedrijventerreinen in Hardenberg bruisen van de bedrijvigheid en innovatie. Op bedrijventerrein Bruchterweg, Boschkamp en Nieuwe Haven zijn meer dan 160 dynamische bedrijven gevestigd. Van grote industrie tot groothandel en logistiek, en van internationale tot lokale bedrijven. Ze kunnen hier allemaal een goede boterham verdienen. Daarvoor is het wel van belang dat de terreinen een goede uitstraling hebben voor de medewerkers, de klanten en voor de ondernemers zelf. Daarnaast is het belangrijk dat zaken als veiligheid en (digitale) bereikbaarheid goed geregeld zijn. Al deze zaken kun je beter gezamenlijk dan alleen organiseren. Daarom wordt vanuit de Ondernemerskring BBNH samengewerkt aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

Belangenbehartiging en netwerken

‘De Ondernemerskring BBNH behartigt de belangen van de ondernemers, waarbij we ons focussen op het parkmanagement van de bedrijventerreinen Bruchterweg, Boschkamp en Nieuwe Haven’, legt voorzitter Ramon Habers uit. ‘Samen met de ondernemers willen we deze bedrijventerreinen up-to-date, netjes en veilig houden. En dat wordt eenvoudiger als je elkaar als ondernemers kent en daardoor makkelijk even bij elkaar binnenloopt.’ Verder houden ze in het voorjaar de algemene ledenvergadering waarin het functioneren van de bedrijventerreinen besproken wordt. In het najaar is er een netwerkbijeenkomst om andere ondernemers te leren kennen.

Collectieve Inkoop en kwaliteit

Door als ondernemerskringen in het Vechtdal gezamenlijk in te kopen en aan te sluiten bij bestaande collectieven op andere bedrijventerreinen, kunnen verschillende zaken zeer voordelig in worden gekocht. Denk aan afvalinzameling, gas en elektra, blusmiddelen en glasvezel. Gelukkig kennen de bedrijventerreinen in Hardenberg weinig leegstand en verloedering en Ondernemerskring BBNH doet er alles aan om dat zo te houden. Onder andere door samen met de gemeente te kijken hoe het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op peil gehouden kan worden. Zo blijven de bedrijventerreinen aantrekkelijk voor werknemers en ondernemers.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Ondernemerskring BBNH of wil je lid worden? Ga dan naar de website.

‘Samen met de ondernemers willen we deze bedrijventerreinen up-to-date, netjes en veilig houden’