DOEN! Dat zit in de genen van ons platform. Naast de inrichting van ons platform voeren we natuurlijk ook al ondernemersgesprekken, hebben we inmiddels een aantal kleine projecten gedraaid en presenteren we ons aan ondernemingsverenigingen om te vertellen wat we voor ondernemers kunnen betekenen. Daarnaast zetten we in onze maandelijkse nieuwsbrief steeds twee ondernemers in het licht die iets bijzonders doen of een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Update over het nieuwe ondernemersplatform Ondernemen in Hardenberg

Het platform Ondernemen in Hardenberg is op 1 januari gestart. Op 12 maart 2024 is de stichting opgericht. We zijn blij te melden dat we daarmee een sterke bestuurs- vertegenwoordiging aan boord hebben. Ze stellen zich graag even aan je voor. Daarnaast is er versterking in de uitvoering en zijn we bezig met de ontwikkeling van diverse programma’s. We sluiten de update af met een aantal ervaringen van ondernemers en de oprichting van de Raad van Advies.

Veel leesplezier!

Namens het platform Ondernemen in Hardenberg,

Peter Zwartscholten

Nieuw stichtingsbestuur

Annemieke Smit, regiodirecteur Alfa-college:

Ik ben Annemieke Smit, geboren in Friesland, gestudeerd in Groningen, woonachtig in Drenthe en werk nu twee jaar in het mooie Hardenberg in Overijssel. In mijn ‘dagelijks’ leven ben ik regiodirecteur bij het Alfa-college. Daarnaast mag ik mooie rollen invullen in raden van toezicht/bestuur in kinderopvang/onderwijs, (informele) jeugdhulp en in ‘mijn’ dorp.

Voel me maatschappelijk betrokken en ben graag van betekenis voor de samenleving. Ik voel in onze regio veel positieve en krachtige energie en zie in de praktijk hoe gemakkelijk we hier samen tot mooie resultaten komen. Ondernemen in Hardenberg staat voor mij voor samen, innovatief en toekomstgericht. Samen maken we een sterke regio. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij want het is een leven lang ontwikkelen!

Anne Kampjes, senior bedrijvenadviseur De Jong en Laan accountants

Mijn naam is Anne Kampjes, geboren en getogen in deze regio en ben werkzaam bij de Jong & Laan in Hardenberg. Tijdens de studie accountancy begonnen als stagiair en doorgegroeid tot senior adviseur MKB. In mijn werk spreek ik dagelijks met ondernemers. Ik hoor waar zij tegenaan lopen en zie dat ook terug in hun ondernemingen. Met deze inzichten hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor ons platform en te werken aan een sterke en toekomstbestendige ondernemersregio.

Via mijn rol als bestuurder kan ik mijzelf verder ontwikkelen als bestuurder. Ontwikkelen zit in mijn bloed en daarmee kan ik ook indirect bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers die door het ondernemersplatform worden bediend.

Ronald Folders, directeur Grondboorbedrijf Haitjema b.v. in Dedemsvaart.

Ik werk al ruim 35 jaar bij Grondboorbedrijf Haitjema B.V. in Dedemsvaart, waarvan de laatste 15 jaar als algemeen directeur. Haitjema bestaat bijna 125 jaar en is gespecialiseerd in het aanleggen van bronwatersystemen voor Nederlandse drinkwaterbedrijven en grondwatersystemen voor industrieën. Daarnaast zijn we toonaangevend in energieopslagsystemen voor utiliteiten en collectieve warmtelevering aan woonwijken.

Onlangs benaderde Peter mij om voorzitter te worden van het nieuwe bestuur van het platform Ondernemen in Hardenberg, voorgedragen door het bestuur van IKA. Ik ben enthousiast en geloof dat we met een deskundig team de Hardenbergse ondernemers goed kunnen ondersteunen.

Adviseurs Ondernemersplatform

Initiatiefnemer en adviseur Peter Zwartscholten

De prioriteit en uitdaging van ondernemers ligt vaak op vandaag en morgen. De bomen worden door het bos niet meer gezien, laat staan dat er een helder toekomstbeeld is. Ondernemers moeten daarin op weg worden geholpen. De ondernemersdynamiek moet gevoed- en worden aangejaagd met kansen ten aanzien van bijvoorbeeld digitalisering, innovatie of nieuwe businessmodellen. Ondernemers hebben veel te verduren gehad door diverse crisissen en er staan nog meer opgaven en kansen te wachten. Ondernemers de weg wijzen en verder helpen met het verzilveren van kansen maar ook het omgaan met maatschappelijke opgaven die “onderweg” verschijnen, is onze belangrijkste taak. Dan is één centraal, onafhankelijk, objectief en vrij toegankelijk klankbord voor een ondernemer, zeer waardevol.

Adviseur Ondernemersplatform Remco Lucassen

Als adviseur voor het MKB in Hardenberg wil ik vooral mijn kennis,
ervaring en uitgebreide netwerk inzetten om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Hiermee wil ik Hardenberg nog beterop de kaart zetten als een regio waar het prettig ondernemen is. Ik hebeen deel van mijn leven in Hardenberg gewoond en woon via een aantal omzwervingen nu drie jaar in Zwolle.

Na de hotelschool en mijn studies internationale marketing en
bedrijfskunde woonde ik kort in Rusland. Terug in Nederland hielp ik vanuit diverse rollen bedrijven met hun internationale groeiambities. In2014 zette ik internationale handelsbevordering op bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. In die rol ontwierp en leidde ik tot vorig jaar het MKB ondersteuningsprogramma “GO4EXPORT” voor de provincie Overijssel en Gelderland. Ik kan enorm genieten van de drive en de veer- en vernieuwingskracht van ondernemers en ondersteun ze hierbij graag.

Oprichting Raad van Advies: vertegenwoordiging van onze doelgroep

De raad van advies, zien we als ‘critical friend’. De bestaat uit 5 ondernemers uit onze doelgroep, allen in diverse levensfases en windstreken van de gemeente Hardenberg. Peter Zwartscholten licht toe:
“Met deze raad willen we bereiken dat we een constante factor creëren in vraag en aanbod. Onze doelgroep kan ons vertellen wat er echt speelt en waar behoefte aan is. We willen natuurlijk zo goed en creatief mogelijk aansluiten. Als lid van de raad van advies zit je als ondernemer op de eerste rij, wordt je beeld verbreed en vergoot het je netwerk in en om de regio. De raad zal periodiek wisselen van samenstelling. Hierdoor blijven we objectief en toegankelijk. De raad zal in eerste instantie worden samengesteld via de ondernemingsverenigingen in de gemeente.”

Ervaringen van ondernemers

Gerhard Bril, Mammoet Media uit Bergentheim vertelt: “Soms kom je als een bedrijf op een punt te staan dat je een keuze moet maken, gaan we naar links, of gaan we naar rechts. Wat zijn de consequenties en hoe pak je dit aan? De gesprekken die we gevoerd hebben met het ondernemersplatform, gaven ons meer inzicht. We moeten nog steeds zelf de route kiezen, maar dankzij het duwtje in onze rug wordt het wel makkelijker”.

Recent namen een aantal ondernemers deel aan het pilotprogramma “Hardenberg Innoveert”. Een initiatief dat we samen met Novel-T organiseerden en daarmee internationale studenten van de universiteit van Twente hebben betrokken.

Hans Plaggenmars van GML-instruments legt uit: “Het was een mooie dag vol inzichten. Het is wel duidelijk geworden dat we ons mooie vak als metaalbewerker (draaier/frezer) op een andere manier moeten promoten. Een van de uitkomsten was dat er voor buitenstaanders veel onduidelijkheid is over de productieprocessen. Daar moeten we aan werken door bijvoorbeeld techniekdagen te organiseren voor hbo studenten.

Ook Bleeker en De Jong nam deel aan deze sessie. Bart van Benthem: “Mooi om te zien dat we met zoveel energie zijn gestart. Zowel de studenten als wij zelf waren erg enthousiast. Ik vind sowieso dat je als bedrijf iets moet doen met kennisinstellingen. Al is het maar om je op andere gedachten te brengen en buiten de standaarden te denken. Het brengt je nieuwe out-of-the-box ideeën. En met één van die ideeën gaan we zeker verder aan de slag.”

Startup ondernemer Pieter van der Vinne van Marketingbuddy, neemt deel aan het startup-project van het platform. Pieter is onlangs, 11 maanden na de start van zijn onderneming “gedwongen” verhuist van zijn eerste 15m2 naar zijn nieuwe kantoor in de Kastanjehof. “De groei zit er mooi in! Vertelt Pieter enthousiast. “Het is supergaaf dat ik deze groei kan maken. Omgeven door andere startups, ben je niet alleen en kun je veel sparren. Er wordt onderling ook veel samengewerkt. Mijn bedrijf heeft hierdoor een groei kunnen maken en bied ik ruimte aan 2stagiairs, heb ik de eerste medewerker aangenomen en ben ik bezig met de tweede”. Het startup project waar ik via het platform aan meedoe, geeft veel energie en maakt het maken van keuzes een stuk makkelijker”.

Programma ontwikkeling voor ondernemers en inzet van partners

Naast de gesprekken die we voeren, zijn we met twee praktische programma’s bezig de we in kunnen zetten voor ondernemers. Het ondernemersplatform ontwikkelt samen met partners ook nieuwe programma’s voor ondernemers. Het programma “toekomstbestendig
ondernemen” ontwikkelen we samen met onze partner “Qredits”. Dit programma leert ondernemers opnieuw naar hun businessmodel te kijken en helpt hun bedrijf robuust te houden in de toekomst. Er worden nieuwe frisse doelen gesteld.

Ook ontwikkelen we de module ‘Bedrijfsoverdracht’. Na de zomer zullen de programma’s starten. Binnenkort ontvangen jullie hier meer nieuws over en is het mogelijk om vast je interesse aan te geven.