Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan het economisch klimaat en de continuïteit daarvan. Die bijdrage komt tot stand door onder andere het creëren van kansen en het ontwikkelen van ideeën die kunnen leiden tot belangrijke vernieuwing. Peter Zwartscholten van Starterhuis DOEN! zag de bijeenkomst als een mooie kans om deze inspiratie te delen.

Peter: “Net als Staterhuis DOEN! stimuleert de gemeente Hardenberg ondernemerschap. Ik plande daarom een bijeenkomst met politieke fracties en een selectie startups om de dialoog met elkaar aan te gaan. De fracties waren in grote getale aanwezig, waaruit een grote betrokkenheid blijkt. Namens het college van B&W nam burgemeester Maarten Offinga deel en vanuit beleid en gebiedseconomie Ger Pesman en Dennis Flokstra.

Interactie tussen politiek en startups
Na de introductie van de deelnemers, ontstond er veel interactie tussen politiek en startups. Er werden verhalen gedeeld, vragen gesteld en behoeftes gepeild. De resultaten van de bijeenkomst waren verfrissend. Startups geven aan het gaaf te vinden om meer kennis van politiek op te doen en daarmee gelijk het netwerk te verbreden. Andersom kreeg de politiek inzicht in al het moois dat startups te bieden hebben en hoe belangrijk het is om nieuwe ondernemerschap letterlijk de ruimte te geven in alle fases van het ondernemerschap.

‘Parels aan elkaar rijgen’
Zo vertellen Bram Reints en Jasper van der Zwan over hun samenwerking in de Kastanjehof. Beide zijn in oktober 2021 verhuist naar een nieuwe locatie, of te wel: doorstroming naar de volgende stap in hun ondernemerschap. Merlijn Buit vertelt over de ontvangst in de gemeente tijdens de start van hun onderneming en het winnen van de prijs ‘Starter van het jaar’. Burgemeester Maarten Offinga voegde daar aan toe: “Laten we doorgaan met de parels aan elkaar te rijgen zodat we kennis van elkaar hebben en ons gezamelijke netwerk kunnen benutten”.

Wat betreft de deelnemers blijft het niet alleen bij deze bijeenkomst. De startups die aanwezig waren bij de bijeenkomst:

Merlijn Buit namens Apps for Tableau (Starter van het jaar 2021)
Tom en Michiel Brinkhuis namens Voice Revolution
Thomas Baart namens SpltiKB.com
Bram Reints namens Zakerij
Jasper van der Zwan namens Fotografie JZ
Eef Brinks namens Tyrebroker
Anita Lotterman namens Aanzet Business Support
Lida Wielink namens Office & Design