De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Hiervoor hebben we innovatieve oplossingen nodig, want met vernieuwing en verandering kunnen we werken aan de vraag van de toekomst. De subsidie voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten ondersteunt mkb’ers die in samenwerking een innovatief product, proces of dienst ontwikkelen. Vanaf 1 juni 2022 kan deze subsidie weer aangevraagd worden.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor twee of meer onafhankelijke mkb-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject.

• De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen maar kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies.

• De mkb-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt.

Waarvoor?

Het innovatieproject moet zich richten op de ontwikkeling van, of onderzoek naar een nieuw product, een nieuwe dienst of een methode. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de innovatie bij te dragen aan één of meer van onderstaande maatschappelijke thema’s:

• Energie & Duurzaamheid

• Gezondheid & Zorg

• Landbouw, Water en Voedsel

• Veiligheid

• Sleuteltechnologieën

• Maatschappelijk Verdienvermogen

Maximale bijdrage

Deze regeling bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,- per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Subsidiabele kosten zijn onder andere eigen ontwikkelingsuren, inhuur van deskundigen en/of materiaalkosten voor prototypes.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Overijssel.  Of neem contact op met een van de adviseurs van het Ondernemershuis voor het Vechtdal.