De groei is het gevolg van goed ondernemerschap en aantrekkelijk werkgeverschap in onze gemeente. En ook de gemeente draagt haar steen bij aan een concurrerende economie, nu en in de toekomst. In het algemeen belang van de inwoners van Hardenberg. Economische groei geeft werkgelegenheid, koopkracht, een goed voorzieningenniveau en draagt bij aan een rijk verenigingsleven.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen