Sinds 8 februari zijn alle 12 Drentse gemeenten, de gemeente Hardenberg, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College, Alfa-college en VNO-NCW/ MKB Noord aan het programma officieel partner.


“Het Ondernemershuis Vechtdal is namens de gemeente Hardenberg aanspreekpunt als je als ondernemer gebruik wilt maken van de mogelijkheden en diensten van ‘Ik ben Drentse Ondernemer’, aldus wethouder Alwin te Rietstap. “Als gemeente Hardenberg hebben we een mooie positie om als grensregio samen te werken met Drenthe, Twente, Duitsland en de regio Zwolle. Als ondernemer kan je hier je voordeel mee doen en kunnen we gebruik maken van de netwerken die er zijn.”

Inzet op digitalisering, kennis en advies

Door de mooie samenwerking in Ik ben Drents Ondernemer wordt er (nog) meer ingezet op digitalisering, impact ondernemen en de overgang van de huidige naar de groene economie. Een andere wijziging is één gezamenlijk loket waar de ondernemer terecht kan. Ook wordt er breder samengewerkt waardoor de activiteiten, kennis en advisering voor de ondernemer gebundeld en effectiever zijn.

Ik ben Drents Ondernemer

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer wordt verder doorontwikkeld zodat deze kan blijven voldoen aan de wensen van de ondernemer. De activiteiten vinden plaats in Drenthe en de Dutch TechZone regio. Meer informatie is te vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl. Mocht je vragen hebben over dit programma, kun je altijd contact opnemen met Stendert de Vries van het Ondernemershuis Vechtdal.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen