In Hardenberg aan de Bruchterweg staat één van Europa’s grootste drukpersen. Gigantische verkiezingsposters, uniek campagnemateriaal en sprekende abri posters rollen er in razend tempo van de pers. Drukwerk in dit imposante formaat is vrijwel altijd het werk van de VOB. De Verenigde Offset Bedrijven is in handen van Bert Schipper. Drie jaar geleden kreeg hij versterking van zijn zoon Rogier. Samen kijken ze vooruit naar de kansen die er liggen als het gaat om de export. “Toen we merkten dat Nederland te klein werd, hebben we ons gezicht omgedraaid naar Duitsland. Nu gaat 65 procent van wat we maken naar het buitenland. De VOB produceert vooral drukwerk voor out of home reclame en displays en verpakkingen van grote merken. Logistiek zijn de afstanden nog net haalbaar en dat vraagt om nieuwe ambities, maar Hardenberg verlaten doen ze zeker niet. “We zijn dan wel geen Hardenbergers, maar we zitten hier goed. Onze ligging aan de grens is interessant en we zijn zuinig op het erfgoed, op onze mensen.” Daar kunnen ze altijd op bouwen. “Als we even moeten knallen, dan gaan de schouders eronder. ‘We doen ons best’, zeggen ze hier, maar dan weet je dat het goed komt. Dat is het mooie aan Hardenberg.”