Steeds meer uitdagingen

We spreken elkaar bij Horstra Technology in Hardenberg. Rijdend over de Duitslandweg is het grote moderne bedrijfspand niet te missen en bij binnenkomst is de geur van metaal het eerste is dat opvalt. ‘We zijn een metaalbewerkingsbedrijf en produceren fijnmechanische en hi-tech producten voor onder andere de halfgeleiderindustrie, verpakkingsindustrie, scheepsbouw en voor machinebouw algemeen’ vertelt Jeroen enthousiast. ‘In de huidige markt krijgen we te maken met steeds meer uitdagingen waardoor het binnen het bedrijf allang niet meer alleen om de verspaning draait. Denk bijvoorbeeld aan een veranderende vraag door het chiptekort, aan het dreigende personeelstekort en ook aan het feit dat er steeds meer eisen aan de processen worden gesteld. Dat zijn voor ons onder andere redenen om bij IQ BLVD aan te haken’, klinkt het resoluut. ‘Want we zien dat andere bedrijven net als wij met dezelfde problemen en uitdagingen te maken hebben en IQ BLVD kan ons helpen om hierop in te spelen door te innoveren.’

Profileren en innoveren

Mireille herkent de situatie die Jeroen schetst en haakt daarop aan; ‘In grote lijnen zien we twee belangrijke uitdagingen, waar vrijwel alle maakbedrijven in de regio in de toekomst mee te maken krijgen en dat is het (dreigende) personeels- en grondstoffentekort. Het is belangrijk dat we daar met elkaar op gaan inspelen. Enerzijds kan dat door onze regio meer te profileren als een aantrekkelijke regio met mooie bedrijven en veel carrièremogelijkheden en anderzijds door zodanig te innoveren dat we met minder grondstoffen en minder mensen aan de vraag kunnen voldoen. Dat is in de basis waar we vanuit IQ BLVD samen met ondernemers, overheid en onderwijs aan willen werken. Toen ik voor het eerst binnenkwam bij de bedrijven uit de IQ BLVD-community, viel mijn mond echt open van verbazing. Wat een mooie bedrijven en wat een hoogwaardige techniek en waarom weet de buitenwereld dit niet’, vertelt ze nog steeds verbaasd bij de herinnering. ‘We zijn in deze regio heel bescheiden en dat kan een mooie eigenschap zijn, maar voor het werven van talent moeten we ons veel meer profileren als een regio met geweldige carrièremogelijkheden.’

De maakbedrijven op een presenteerblaadje

Welke rol kan IQ BLVD hierin spelen? ‘Eén van de ideeën die we hebben is het organiseren van een soort IQ BLVD-dag voor alle stagiaires binnen de technische bedrijven in de regio. Tijdens die dag kunnen ze met de diversiteit aan bedrijven kennismaken, waarna ze ook nog een dag van stagebedrijf kunnen switchen.

Verder willen we ze meenemen door de regio om ze te laten zien welke mogelijkheden hier zijn op het gebied van wonen, leven en recreëren. Het is belangrijk dat we deze groep op een presenteerblaadje de mogelijkheden binnen onze mooie maakbedrijven aanbieden’ legt Mireille uit met een brede glimlach. Jeroen is het daar helemaal mee eens. ‘Jonge afstudeerders denken vaak dat vooral bij de hele grote bedrijven de ‘sky the limit’ is. Maar voor hen liggen er juist bij onze bedrijven heel veel kansen. Tijdens een sollicitatiegesprek zeg ik ook vaak; het is hier één grote speeltuin en als jij laat zien dat je meer wilt, dan kun je hier alle kanten op en je steeds verder ontwikkelen.’

Samen innoveren

‘Binnen ons bedrijf krijgen we ook steeds meer te maken met het grondstoffentekort en daarnaast met het feit dat we steeds flexibeler en sneller moeten kunnen produceren en leveren’ gaat Jeroen verder. ‘Er zijn veel manieren te bedenken om dit aan te pakken, maar het zou jammer zijn als we als bedrijven allemaal afzonderlijk het wiel gaan uitvinden voor een gezamenlijk probleem. Door binnen de community van IQ BLVD dit soort zaken te bespreken en onze opgedane kennis te delen kunnen we sneller tot de juiste oplossingen komen.’ Mireille knikt bevestigend; ‘Hier geldt écht het bekende gezegde; alleen ben je sneller maar samen komen we verder. Steeds meer bedrijven voelen nu ook dat dit écht zo is en dat het gezien de huidige uitdagingen ook noodzakelijk is om samen te innoveren.’

Leerkringen over belangrijke thema’s

Wat staat er voor het komende jaar zoal op het programma van IQ BLVD? ‘Voor de zomer gaan we starten met leerkringen op het gebied van vier thema’s te weten; strategische personeelsplanning, inzet van cobots, empoyer branding en cybersecurity. We noemen het bewust een leerkring omdat we vooral van en met elkaar willen leren. Daarbij zorgen wij ervoor dat de benodigde kennis over de onderwerpen aan tafel komt en we betrekken er ook studenten bij. De eerste bedrijven hebben zich hiervoor al ingeschreven en we hopen dat er meer zullen volgen’, benadrukt Mireille. ‘Hoe meer bedrijven zich bij ons aansluiten, des te meer we kunnen bewerkstellingen. Want je snapt dat het meer impact heeft als we met vraagstukken vanuit een groep van 20 bedrijven aankloppen bij bijvoorbeeld het onderwijs, dan wanneer je als eenling een vraag neerlegt. Jeroen knikt instemmend en valt haar bij; ‘Een platform als IQ BLVD kan alleen van toegevoegde waarde kan zijn als we als bedrijven hierin meedoen.’

Op iqblvd.nl vind je alle informatie over IQ BLVD en over de leerkringen. Ben je benieuwd naar Horstra Technology? Ga dan naar horstra-technology.nl.