Op 18 maart is het Global Recycling Day. Doel van deze werelddag is dat we bewuster worden van afval en hoe we afval kunnen hergebruiken of voorkomen. Hoe beter we dat met z’n allen doen, hoe minder CO2 we uitstoten en onze aardbol uitputten. Dit is een uitdaging voor bedrijven, maar het biedt ook kansen om nieuwe duurzame business te ontwikkelen. Thijs Hermans en Marco Hiddink van Rollepaal Recycling in Dedemsvaart storten zich volledig op deze uitdaging. Ondernemersadviseur John Bakker van het Ondernemershuis voor het Vechtdal ging met Thijs in gesprek over hun nieuwste techniek voor betonrecycling.

Afval een tweede leven geven

Rollepaal Recycling is een recyclingbedrijf en milieustraat in de breedste zin van het woord. Thijs: “ In onze milieustraat (tevens grondbank en betonstation) zamelen wij nagenoeg alle afvalstoffen in, van grond, zand en steen tot hout, kunststoffen, metaal en bijvoorbeeld matrassen. Ons doel is altijd om deze afvalstoffen zo goed mogelijk te sorteren en te reinigen zodat ze weer als hoogwaardige grondstoffen kunnen worden gebruikt.” Een mooi voorbeeld daarvan is om van betonpuin nieuw beton te maken.

Betonrecycling toepassen

Beton kennen we allemaal wel als veel gebruikt bouwmateriaal voor gebouwen, bestrating, bruggen en viaducten. Het is hard en sterk en daarom heel nuttig in de bouw. Maar er kleven ook nadelen aan. Een belangrijk onderdeel van beton is cement en de cementindustrie is een van de grootste vervuilers en uitstoters van CO2. Hoe mooi zou het dan zijn als je uit gesloopt en afgedankt beton een groot deel van het cement kunt terugwinnen om nieuw beton mee te maken? Thijs: “We hebben hiervan een speerpunt gemaakt. We slopen al langere tijd oude panden en winnen daaruit grof betonpuin dat we vervolgens zelf opslaan. Dit betonpuin breken en zeven we op onze eigen locatie tot betongranulaat en betongruis. Dit betongruis bevat nog 40% ongebonden cement waardoor we er gerecycled nieuw beton van kunnen maken. Er is nu nog een kleine toevoeging van nieuw cement nodig, maar uiteindelijk willen we dat tot nul reduceren.”

Innovatieve techniek, nieuwe producten

Om de productie van hernieuwbaar beton mogelijk te maken heeft Rollepaal Reycling geïnvesteerd in een innovatieve techniek. Het gaat hier om een hightech digitaal gestuurde mobiele betoncentrale. Deze machine kan op locatie zeer nauwkeurig en computergestuurd de mengverhoudingen toepassen van alle ingrediënten, waaronder het herbruikbare betongruis met cement. Thijs: “Wij zijn het eerste bedrijf dat deze innovatieve machine in gebruik heeft genomen. Deze is dubbel geijkt en staat direct in contact met de hoofdcomputer op kantoor. Daarmee wordt de kwaliteit geborgd en meteen vastgelegd voor het verkrijgen van duurzaamheids- en kwaliteitscertificaten. Ook verspilling is verleden tijd omdat we tot op de liter nauwkeurig de juiste hoeveelheid voor elk project kunnen maken.” Op dit moment wordt de machine ingezet voor het storten van vloeren en andere verhardingen. Verder fabriceert Rollepaal Recycling er in eigen beheer extra sterke betonblokken mee voor grote keerwanden in de industrie. De volgende stap is gecertificeerd gerecycled beton maken voor funderingen. Thijs: “We werken nu samen met ketenpartners, Kiwa en TNO om dit certificaat te verwerven zodat we de bouw kunnen helpen met het verduurzamen van hun betonfunderingen.”

Regionale samenwerking

Het gerecyclede beton is slechts een voorbeeld van de vele manieren waarop Rollepaal afvalstoffen een tweede leven geeft. Met een nuchtere en ondernemende aanpak toont het bedrijf aan dat het kan. Een volgende stap is om op regionaal niveau te zorgen voor waardebehoud van grondstoffen in de eigen regio. Thijs: “Wij staan voor duurzame groei in de regio met minimale verspilling en zoveel mogelijk hergebruik. Daarom zijn wij groot voorstander van regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om te komen tot een kringloop waarin productie, gebruik, afval, verwerking en duurzaam hergebruik in de regio blijven met minder transportbewegingen.”