Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject vanaf 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt. De subsidie is maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum subsidie van € 50.000,- en een maximum subsidie van € 350.000,- per MIT-R&D-samenwerkingsproject.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen