De subsidie is bedoeld voor het laten opstellen van een thuiswerkplan dat door de werkgever wordt uitgevoerd. Dit is een plan waarin beschreven is welke maatregelen een werkgever neemt voor het spreiden van: thuiswerkende werknemers over de week; het reizen naar het werk over de dag, en; van het reizen over diverse vervoermiddelen.

De vouchers zijn aan te vragen via de provincie Overijssel.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen