De Provincie Overijssel voert groot onderhoud uit aan de N343 tussen Bergentheim en Hardenberg. 

Groot onderhoud
De oude asfaltverharding wordt verwijderd om vervolgens nieuw asfalt aan te brengen. Langs de linker- en rechterkant van het asfalt worden grasbetontegels aangebracht als bermverharding. De Asjeskampbrug over de Vecht krijgt een onderhoudsbeurt waarbij het betondek wordt geïnspecteerd en gerepareerd. De rotonde ter hoogte van de J.C. Kellerlaan wordt vernieuwd en blijft liggen op huidige locatie. Ook worden de bushalten aan de provinciale weg opgeknapt en worden voetpaden aangelegd naar de bushalten. 
De parallelweg Twenteweg maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden en blijft toegankelijk  voor aanwonenden. De parallelweg wordt, tijdens de werkzaamheden, afgesloten voor doorgaand  verkeer. De hulpdiensten (brandweer, ambulance, etc.) worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de stremming. 

Bereikbaarheid 
De werkzaamheden kunnen impact hebben op de bereikbaarheid van Hardenberg. De startdatum wordt voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar gemaakt door middel van borden langs de weg.  De rotonde t.h.v. de Hardenbergweg/Bruchterweg is regulier te gebruiken tijdens de werkzaamheden voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. De J.C. Kellerlaan is tijdens de eerste fase vanuit zuidelijke richting toegankelijk via de N343, vanuit noordelijke richting kan de omleiding in Hardenberg gevolgd worden naar de bedrijventerreinen. 
Gedurende fase 2 is de J.C. Kellerlaan vanuit noordelijke richting toegankelijk via de N343 en een bypass om de rotonde heen. Vanuit zuidelijke richting kan de omleiding over de N36 en N34 gevolgd worden naar de bedrijventerreinen. 

Regionale omleidingen
Naast lokale omleidingen in Hardenberg worden ook regionale omleidingen geplaatst om vanuit alle  richtingen het verkeer van of naar uw bedrijf te faciliteren. Verkeer vanuit het zuidoosten kan vanaf de  N343 bij Kloosterhaar richting Hardenberg rijden via de N341, N36 en de N34. Verkeer op de snelwegen A1/ A35 richting Hardenberg kan de A35 volgen richting Almelo en vervolgens de N36 en de N34.  

Planning
Het onderhoud wordt uitgevoerd in twee fasen en duurt in totaal 8 weken.  De eerste fase start op 21 september en duurt 3 weken. Deze fase begint bij het kruispunt Rheezerweg/Europaweg – Twenteweg tot voor de rotonde t.h.v. de J.C. Kellerlaan. De rotonde t.h.v. de Hardenbergweg/Bruchterweg is wel te gebruiken. De tweede fase begint bij de rotonde t.h.v. de J.C. Kellerlaan en eindigt t.h.v. de oversteek Haarweg. Deze fase 2 start op 12 oktober en duurt 5 weken. 

In onderstaande link staat meer informatie over de omleidingsroutes en contactgegevens.

Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen