Hardenberg: goed bereikbaar zonder files

De regio Hardenberg is prima ontsloten met een hoogwaardig wegennet. Zo vormt de N377 een belangrijke oost-west verbinding tussen de A28 en het Duitse achterland. Via de N48 en N34 is een goede verbinding met de snelwegen A28 en A37 als corridors naar de Randstad en Duitsland geborgd. De komende jaren wordt bovendien flink geïnvesteerd in de veiligheid en verdere verbetering van de wegen in de regio.


Contact

Vragen of opmerkingen?

Contact opnemen